Wij worden beoordeeld op onze daden.  Onze reputatie kan alleen gewaarborgd zijn als wij volgens de wet en onze beleidsuitgangspunten handelen.  Wij dringen er ook bij onze bedrijfspartners op aan om deze of equivalente beleidsuitgangspunten na te leven.

Onze waarden