The KVR Company Healthcare is verheugd met uw bezoek aan deze website en uw interesse in onze producten en diensten. Wij vragen u bewust te zijn van onderstaande disclaimer.

Adres vestigingszetel:

The KVR Company Healthcare

Bredabaan 1026 bus 4 (1e verdieping)

2900 Schoten

Telefoon: 0032 15 68 04 88

E-mail: healthcare@thekvrcompany.com

Ondernemingsnummer:

The KVR Company Healthcare is powered by JV Worldwide Trading (BE0564.790.517)

Registratienummer bij het FAGG

BE/CA01/1-72574

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

Privacybescherming

De veiligheid van uw persoonlijke gegevens is extreem belangrijk voor The KVR Company Healthcare. Wij behandelen de ons toevertrouwde gegevens met veel zorg en strikt persoonlijk in lijn met de wettelijke verplichtingen. Onze privacy verklaring is bedoeld om u te voorzien van transparante informatie met betrekking tot het soort van informatie dat we verzamelen, verwerken en opslagen en met welk doel.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan The KVR Company Healthcare of rechthoudende derden. De inhoud van deze website mag niet voor commercieel gebruik worden gekopieerd, verspreid, gewijzigd dan wel toegankelijk gemaakt aan derden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van The KVR Company Healthcare.

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd. The KVR Company Healthcare levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de website onbeschikbaar zou zijn, zal The KVR Company Healthcare de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

The KVR Company Healthcare kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze website.

Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de website ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de website contacteren. Dit kan via info@thekvrcompany.com

De inhoud van de website (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. The KVR company Healthcare geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

The KVR Company Healthcare kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze website of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

The KVR Company Healthcare verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Het Belgisch recht is van toepassing op deze website. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen bevoegd.

Disclaimer